Θυρεοειδίτιδα Hashimoto: παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος στον θυρεοειδή αδένα ?

Dr.Κιτοπανιδης Ιωαννης Ενδοκρινολογος

 

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto ή χρόνια λεμφοκυτταρική ή αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, είναι η συνηθέστερη αυτοάνοση ασθένεια και η συχνότερη αιτία υποθυρεοειδισμού, που επηρεάζει μεταξύ 2% και 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ανάλογα με την ηλικία τους. 

Η παθογένεση της θυρεοειδίτιδας Hashimoto περιλαμβάνει μια χρόνια φλεγμονώδη διήθηση στον θυρεοειδή αδένα ως συνέπεια της διάσπασης της ανοσολογικής ανοχής.

Αυτό οδηγεί στην ενεργοποίηση κυτταρικών και χυμικών ανοσολογικών αποκρίσεων.

Ιστολογικά, η θυρεοειδίτιδα Hashimoto χαρακτηρίζεται από διάχυτη λεμφοκυτταρική διήθηση του αδένα, με πολυάριθμα λεμφοειδή θυλάκια και κέντρα βλαστοκυττάρων, ίνωση και τελικά σε παρεγχυματική ατροφία. Οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η λήψη διαιτητικών μορφών   ιωδίου, έχουν αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι η πιο κοινή ενδοκρινική κακοήθεια και η συχνότητα εμφάνισης της  αυξάνεται παγκοσμίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων επιτήρησης, επιδημιολογίας και τελικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των νέων περιπτώσεων καρκίνου του θυρεοειδούς ήταν 14,5 ανά 100.000 άνδρες και γυναίκες ετησίως κατά την περίοδο 2011 έως 2015.

Η αυξηση αυτή αποδιδεται κυρίως στην  συχνότερη ανίχνευση των μικροσκοπικών μικροκαρκινωμάτων (≤10 mm)), ως αποτέλεσμα της αυξημένης διαγνωστικής δραστηριότητας και των βελτιωμένων διαγνωστικών εργαλείων αλλά και πιθανότατα  λόγω μεταβολών στη μετανάστευση, τα διαγνωστικά κριτήρια και τις χειρουργικές επεμβάσεις για διαφορές παθήσεις του θυρεοειδούς ενώ η πιθανότητα εύρεσης ενός περιστασιακού θηλώδους καρκινώματος στην αυτοψία κυμαίνεται από 3 έως 36% .

Από τις  παθολογοανατομικές μορφές του θυρεοειδικού καρκίνου τό θηλώδες καρκίνωμα  (PTC) αντιπροσωπεύει το 70-80% όλων των μορφών ,το  θυλακιώδες καρκίνωμα (FTC) το 10-20% , το μυελοειδές (MTC) το 5-8%  , το αναπλαστικό καρκίνωμα  (ATC) το  <5% όλων των μορφών  ενώ το  λέμφωμα  του θυρεοειδούς αντιπροσωπεύει το 1-5% όλων των κακοηθειών του θυρεοειδούς

Τα PTC και FTC είναι καλά διαφοροποιημένα θυρεοειδικα καρκινώματα και γενικά έχουν ευνοϊκή πρόγνωση, σε αντίθεση με την MTC και την ATC που έχουν  κακή πρόγνωση.

Το 1893, ο Rudolf Virchow πρότεινε για πρώτη φορά μια συσχέτιση μεταξύ της χρόνιας φλεγμονής και του σχηματισμού του καρκίνου. Κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα, αυτή η υπόθεση έχει επαληθευτεί μέσω της κατανόησης ενός πλήθους ανθρωπίνων ασθενειών.

Κλασικά παραδείγματα αυτής της δυσμενούς επίδρασης της φλεγμονής στον κίνδυνο κακοήθειας περιλαμβάνουν, την προδιάθεση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα για ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου και την επίδραση της χρόνιας ηπατίτιδας στην ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.

Η συσχέτιση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και Θηλώδους καρκινώματος θυρεοειδούς περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Dailey et al. το 1955 , και από τότε, έχουν αναφερθεί συγκρουόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θυρεοειδικών κακοηθειών.

Δεδομένης της καθιερωμένης σχέσης αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ της χρόνιας φλεγμονής και του κινδύνου κακοήθειας, από καιρό υποστηρίζεται η άποψη ότι η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του θυρεοειδούς, θα μπορούσε να συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς.

Η σχέση μεταξύ της φλεγμονής και της θηλώδους καρκινώματος είναι πολύπλοκη και δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή. Οι Tamimi et al.το  2002  βρήκαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό λεμφοκυτταρικής διήθησης σε ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα και η ενεργοποιημένη φλεγμονώδης απόκριση που υπάρχει στην θυρεοειδίτιδα Hashimoto μπορεί να δημιουργήσει μια ευνοϊκή κατάσταση για κακοήθη μετασχηματισμό . Η φλεγμονώδης απόκριση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο DNA μέσω του σχηματισμού αντιδραστικών ριζών οξυγόνου, με αποτέλεσμα μεταλλάξεις που τελικά οδηγούν στην ανάπτυξη του Θηλώδους καρκινώματος.

Ο κακοήθης μετασχηματισμός στον θυρεοειδή αδένα μπορεί επίσης  να προκληθεί από κυτταρικούς μεσολαβητές που παράγονται από ανοσιακά κύτταρα σε καταστάσεις χρόνιας φλεγμονής ή από αυξημένα επίπεδα TSH που διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των θυλακίων . Οι McLeod et al τo 2012 διεξήγαγαν μια συστηματική ανασκόπηση αναφέροντας ότι τα αυξημένα επίπεδα TSH συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θυρεοειδικού καρκίνου . Παρόμοιες μελέτες έχουν επίσης αναφέρει ότι οι αυξημένες τιμές TSH συνδέονται με ένα πιο προηγμένο στάδιο θυρεοειδικού καρκίνου και ότι η θεραπεία με l-T4, μειώνοντας τα επίπεδα TSH, μειώνει και τον κίνδυνο . Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς με θηλώδη καρκινώματα (PTC)  και ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλους τύπους του θυρεοειδικού καρκίνου (TC )  

Οι βιομοριακοί δείκτες έχουν αναγνωριστεί επίσης ως πιθανώς εμπλεκόμενοι στον νεοπλασματικό μετασχηματισμό από θυρεοειδίτιδα Hashimoto σε θυρεοειδικό καρκίνο. Αυτοί περιλαμβάνουν αναδιατάξεις RET / PTC, έκφραση πρωτεΐνης ρ63, μετάλλαξη BRAF και έκφραση ΡΙ3Κ / Ακτ. Για παράδειγμα, η ρ63 εκφράζεται συνήθως σε θυρεοειδίτιδα Hashimoto και σε θηλώδες καρκίνωμα  ενώ  δεν υπάρχει τέτοια έκφραση σε φυσιολογικό θυρεοειδή ιστό. Και πάλι, τέτοιοι μηχανισμοί έχουν σχεδόν αποκλειστικά διερευνηθεί στo θηλώδες καρκίνωμα και πολύ λίγο για άλλους υποτύπους θυρεοειδικού καρκίνου και τι θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάπτυξή τους.

Παρόλο που πολυάριθμες μελέτες έχουν διερευνήσει από τότε αυτή την υπόθεση , σχεδόν όλες έχουν χαρακτηριστεί  από ουσιαστική επιλογή μεροληψίας, ανακριβείς μετρήσεις ή/ και αναδρομική ανάλυση. Για τους λόγους αυτούς, η συσχέτιση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θηλώδους καρκίνου του θυρεοειδούς εξακολουθεί να παραμένει αμφιλεγόμενη

Το 2017 οι Christina Resende de Paiva et  et al.  δημοσίευσαν την πρώτη συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto  και των πέντε τύπων θυρεοειδικού καρκίνου. Στην ανασκόπηση αυτή οι δεκαεπτά μελέτες ( 37.556 ασθενείς) που περιελήφθησαν , ήταν ευρωπαϊκές, καναδικές ή αμερικανικές, οι δέκα πέντε μελέτες ( 25.261 ασθενείς ) ήταν ασιατικές και τέσσερες μελέτες  ( 1.811 ασθενείς)  ήταν από την Βραζιλία.

Για τον ορισμό της θυρεοειδίτιδας Hashimoto xχρησιμοποιήθηκαν αρκετές διαγνωστικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων της κυτταρολογίας αναρρόφησης λεπτής βελόνας (FNAC), των αυτοαντισωμάτων θυρεοειδούς και του χειρουργικού υλικού.

Στο  σύνολο  64.628  ασθενών , ( με μέση ηλικία 45,9 έτη και αναλογία γυναικών προς άνδρες 3,9:1) , που έπασχαν από θυρεοειδίτιδα Hashimoto και θυρεοειδικό καρκίνο και  οι περισσότεροι από αυτούς είχαν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή, βρέθηκε μια  συσχέτιση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και Θηλώδους καρκινώματος  και μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και λεμφώματος θυρεοειδούς ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θυλακιώδους η μυελοειδούς καρκινώματος.

Μεταξύ των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto ( 7,873 ασθενείς) το 9,03% είχε θηλώδες καρκίνωμα .

Η μετα-ανάλυση αυτή , με μεγάλο μέγεθος δείγματος ,περιλαμβάνει τα πλέον ολοκληρωμένα υπάρχοντα δεδομένα για τους κινδύνους Θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θηλώδους καρκινώματος μέχρι σήμερα, , που επιβεβαιώνουν ότι η Θυρεοειδίτιδα Hashimoto ασκεί προδιάθεση στην ανάπτυξη του θηλώδους καρκινώματος. Χρειάζονται όμως περαιτέρω μελέτες  επισημαίνουν οι συγγράφεις για να  κατανοήσουμε καλύτερα τους πιθανούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση αυτής της σύνδεσης.

Επισης το 2017 οι Xingjian Lai  al.  παρουσίασαν μια μελέτη μετα-ανάλυσης με  επιλογή είκοσι επτά μελετών από τις οποίες οι έντεκα μελέτες διεξήχθησαν στην Ευρώπη, οι ενεά στην Ασία και οι επτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σ΄αυτές  περιελήφθησαν  18 μελέτες ασθενών με  θυροειδεκτομή, 6 μελέτες ασθενών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο  με λεπτή βελόνα (FNA) και 3 εκλεκτικές μελέτες ασθενών με  FNA ή θυρεοειδεκτομή. 

Συνολικά 76.281 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των 12.476 περιπτώσεων καρκίνου του θυρεοειδούς, συμπεριλήφθηκαν σε αυτές τις μελέτες. Είκοσι τέσσερις μελέτες αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θηλώδους καρκινώματος και 3 μελέτες αξιολόγησαν τις συσχετίσεις μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και καρκίνου του θυρεοειδούς.

Τρεις τύποι μελετών αναλύθηκαν σε αυτή τη μετα-ανάλυση. 

Ο πρώτος τύπος αποτελείται από μελέτες δειγμάτων ασθενών μετά θυροειδεκτομή που αναλύθηκαν για τη συνύπαρξη θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θηλώδους καρκινώματος. 

Ο δεύτερος τύπος μελέτης περιελάμβανε  ασθενείς που υποβλήθηκαν σε FNA και από τους οποίους  μόνο οι  ασθενείς με αποτελέσματα ύποπτα για κακοήθεια υποβλήθηκαν σε θυρεοειδεκτομή και

Ο τρίτος τύπος μελέτης, περιελάμβανε μόνο επιλεγμένους ασθενείς με οζίδια θυρεοειδούς που είχαν κριθεί ύποπτα  και οι  ασθενείς  υποβλήθηκαν σε FNA ή θυροειδεκτομή.

Το ποσοστό του θηλώδους καρκινώματος σε ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto που είχαν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή (18 μελέτες με 47.235 ασθενείς )  κυμάνθηκε από 9.46% έως 96.67%, με μέσο ποσοστό 40.11%. Δύο κορεατικές μελέτες που περιλαμβάνονταν στο δείγμα , αποκάλυψαν ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες μελέτες θυροειδοεκτομής (96,67% και 92,75%) .Εάν όμως αποκλεισθούν οι μελέτες αυτές ,το μέσο ποσοστό ελαττώνεται στο 33,28%.

Το ποσοστό του θηλώδους καρκινώματος μεταξύ των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto των  μελετών με  FNA (25.777 ασθενείς) κυμάνθηκε από 0,12% έως 20,87%, με μέσο ρυθμό 6,46%.  Ενώ σε μια μελέτη  ( Azizi et αϊ.) βρέθηκε ένα  σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από αυτόν των άλλων μελετών FNA (20,87%).. Εάν η μελέτη αυτή αποκλειστεί  ως πιθανή απόκλιση, το μέσο ποσοστό του θηλώδους καρκινώματος στον όμιλο FNA θα είναι 3,58%.

Το ποσοστό του θηλώδους καρκινώματος μεταξύ των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto στις 3 επιλεκτικές μελέτες FNA ή θυρεοειδεκτομής (11.793 ασθενείς) κυμάνθηκε από 0.67% έως 1.77%, με μέσο ρυθμό 1,12%

Συμπερασματικά το μέσο ποσοστό του θηλώδους καρκινώματος στους  ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto κυμαίνεται από 1,12% (επιλεκτικές μελέτες FNA ή θυρεοειδεκτομής) έως 40,11% (μελέτες θυροειδεκτομής). Και οι τρεις τύποι μελετών υποστήριξαν τη συσχέτιση μεταξύ θυρεοειδίτιδας Hashimoto και θηλώδους καρκινώματος. 

Το 2019 δημοσιεύτηκε  η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη κοόρτη των Nathalie Silva de morais et al στην οποία συμμετείχαν  9851 ασθενείς ηλικίας >18ετων με 21.397 οζίδια ≥1 cm που υποβλήθηκαν σε κλινική , υπερηχογραφία, ορολογική και κυτταρολογική  αξιολόγηση των  οζιδίων μεταξύ 1995 και 2017. Ο πληθυσμός της  μελέτης ήταν κατά κύριο λόγο θήλυς (83,9%) και είχε μέση ηλικία 52,2 ετών. Εντός της αξιολογούμενης κοόρτης, παρακεντήθηκαν 14.063 (66%) οζίδια. Τα υπόλοιπα οζίδια δεν παρακεντήθηκαν γιατί ήταν γενικά κυστικά, μικρά, είχαν καλοήθη υπερηχογραφία χαρακτηριστικά

 Η διάγνωση της θυρεοειδίτιδας Hashimoto στηρίχτηκε σε i) αυξημένο επίπεδο αντισώματος υπεροξειδάσης θυρεοειδούς (TPOAb) και / ή (ii) στα ευρήματα διάχυτης ετερογένειας του παρεγχύματος στους υπερήχους και / ή (iii)στην  εύρεση διάχυτης λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτιδας στα κυτταρολογικά παρασκεύασμα

Από τους 9851 ασθενείς οι  2651 διαγνώστηκαν με θυρεοειδίτιδα Hashimoto ( ποσοστό 27% ) . 3895 οζίδια στους ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto και 10.168 οζίδια στους ασθενείς χωρίς παρουσία θυρεοειδίτιδας Hashimoto  υποβλήθηκαν σε βιοψία.

 Ο επιπολασμος της απροσδιόριστης και κακοήθους κυτταρολογικής διάγνωσης  ήταν υψηλότερος στην ομάδα με θυρεοειδίτιδα Hashimoto  έναντι της ομάδας χωρίς (απροσδιόριστη κυτταρολογική διάγνωση : 26,3% έναντι 21,8%, αντίστοιχα,  και κακοήθη κυτταρολογική διάγνωση  10,0% έναντι 6,4%, αντίστοιχα). Επίσης κατά την αξιολόγηση του κινδύνου κακοηθείας , στο πλαίσιο της οζώδους νόσου του θυρεοειδούς ,ενός  οζιδίου να αποδεδειχθεί ότι είναι κακοήθης, διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης καρκινικών οζιδίων ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς με συνυπάρχουσα θυρεοειδίτιδα Hashimoto σε σύγκριση με αυτούς χωρίς 23,3% έναντι 15,9%,  (σχετικός κίνδυνος, 1,6 · 95% CI, 1,44 έως 1,79 · P <0,001) και διατηρήθηκε και όταν οι ασθενείς με μονήρη  ή πολλαπλά οζίδια αναλύθηκαν χωριστά: 24,5% στην ομάδα με Hashimoto  έναντι 16,3% στην ομάδα χωρίς  και  22,1% στα μονήρη οζίδια έναντι 15,4% στα πολλαπλά.

Επίσης όταν αξιολογηθήκαν ασθενείς με απροσδιόριστη κυτταρολογική διάγνωση διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα της κακοήθειας ήταν επίσης υψηλότερη στην ομάδα με Hashimoto 43,1% έναντι 38,7%,

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στα κακοήθη παθολογικά χαρακτηριστικά ή στους  δείκτες επιθετικότητας μεταξύ των ασθενών με ή χωρίς θυρεοειδίτιδα Hashimoto .

Συμπεράσματα:

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος στον θυρεοειδή αδένα  

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto επηρεάζει δυσμενώς την διαγνωστική αξιολόγηση και αυξάνει τον κίνδυνο κακοήθειας σε οποιονδήποτε ασθενή που εμφανίζει οζίδια στον θυρεοειδή αδένα 

Η διάχυτη ηχογένεια η ετερογένεια και / ή η θετικότητα του TPOAb πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση ,για την εκτίμηση κινδύνου.

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto σχετίζεται με υψηλότερο ποσοστό ψευδώς αρνητικών και ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων FNA ενώ η παρουσία της μειώνει  σημαντικά την ακρίβεια και αυξανει σημαντικά τον απροσδιόριστο ρυθμό των κυτταρολογικών αποτελεσμάτων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 • Ajjan RA, Weetman AP. The pathogenesis of Hashimoto’s thyroiditis: further developments in our understanding. Horm Metab Res. 2015;47(10):702–710.
 • Anand A, Singh KR, Kushwaha JK, Hussain N, Sonkar AA. Papillary thyroid cancer and hashimoto’s Thyroiditis: an association less understood. Indian J Surg Oncol (2014) 5(3):199–204.10.1007/s13193-014-0325-4 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Azizi G, Keller JM, Lewis M, Piper K, Puett D, Rivenbark KM, Malchoff CD. Association of Hashimoto’s thyroiditis with thyroid cancer. Endocr Relat Cancer. 2014;21(6):845–852.
 • Angell TE, Vyas CM, Medici M, Wang Z, Barletta JA, Benson CB, Cibas ES, Cho NL, Doherty GM, Doubilet PM, Frates MC, Gawande AA, Heller HT, Kim MI, Krane JF, Marqusee E, Moore FD Jr, Nehs MA, Zavacki AM, Larsen PR, Alexander EK. Differential growth rates of benign vs. malignant thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(12):4642–4647.
 • Albores-Saavedra J, Henson DE, Glazer E, Schwartz AM. Changing patterns in the incidence and survival of thyroid cancer with follicular phenotype – papillary, follicular, and anaplastic: a morphological and epidemiological study. Endocr Pathol (2007) 18(1):1–7.10.1007/s12022-007-0002-z[PubMed]
 • Ahn D, Heo SJ, Park JH, Kim JH, Sohn JH, Park JY, et al. Clinical relationship between Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid cancer. Acta Oncol (2011) 50(8):1228–34.10.3109/0284186X.2011.602109.[PubMed] CrossRef] [Google Scholar]
 • Anil C, Goksel S, Gursoy A. Hashimoto’s thyroiditis is not associated with increased risk of thyroid cancer in patients with thyroid nodules: a single-center prospective study. Thyroid (2010) 20(6):601–6.10.1089/thy.2009.0450.[PubMed] ,[CrossRef] [Google Scholar]
 • Ahmed R, Al-Shaikh S, Akhtar M. Hashimoto thyroiditis: a century later. Adv Anat Pathol (2012) 19(3):181–6.10.1097/PAP.0b013e3182534868[PubMed] CrossRef] [Google Scholar]
 • Biondi B, Cooper DS. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocr Rev. 2008;29(1):76–131.
 • Balkwill F, Mantovani A. Inflammation and cancer: back to Virchow? Lancet. 2001;357(9255):539–545.
 • Boi F, Pani F, Mariotti S. Thyroid autoimmunity and thyroid cancer: review focused on cytological studies. Eur Thyroid J. 2017;6(4):178–186.
 • Baser H, Ozdemir D, Cuhaci N, Aydin C, Ersoy R, Kilicarslan A, Cakir B. Hashimoto’s thyroiditis does not affect ultrasonographical, cytological, and histopathological features in patients with papillary thyroid carcinoma. Endocr Pathol. 2015;26(4):356–364.
 • Blomberg M, Feldt-Rasmussen U, Andersen KK, Kjaer SK. Thyroid cancer in Denmark 1943-2008, before and after iodine supplementation. Int J Cancer (2012) 131(10):2360–6.10.1002/ijc.27497 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Burgess JR, Dwyer T, McArdle K, Tucker P, Shugg D. The changing incidence and spectrum of thyroid carcinoma in Tasmania (1978-1998) during a transition from iodine sufficiency to iodine deficiency. J Clin Endocrinol Metab (2000) 85(4):1513–7.10.1210/jcem.85.4.6554 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Baser H, Ozdemir D, Cuhaci N, Aydin C, Ersoy R, Kilicarslan A, Cakir B. Hashimoto’s thyroiditis does not affect ultrasonographical, cytological, and histopathological features in patients with papillary thyroid carcinoma. Endocr Pathol. 2015;26(4):356–364.
 • Bacher-Stier C, Riccabona G, Totsch M, Kemmler G, Oberaigner W, Moncayo R. Incidence and clinical characteristics of thyroid carcinoma after iodine prophylaxis in an endemic goiter country. Thyroid(1997) 7(5):733–41.10.1089/thy.1997.7.733 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Burstein DE, Nagi C, Wang BY, Unger P. Immunohistochemical detection of p53 homolog p63 in solid cell nests, papillary thyroid carcinoma, and Hashimoto’s thyroiditis: a stem cell hypothesis of papillary carcinoma oncogenesis. Hum Pathol (2004) 35(4):465–73.10.1016/j.humpath.2003.10.027 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Bradly DP, Reddy V, Prinz RA, Gattuso P. Incidental papillary carcinoma in patients treated surgically for benign thyroid diseases. Surgery (2009) 146(6):1099–104.10.1016/j.surg.2009.09.025 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Boelaert K, Horacek J, Holder RL, Watkinson JC, Sheppard MC, Franklyn JA. Serum thyrotropin concentration as a novel predictor of malignancy in thyroid nodules investigated by fine-needle aspiration. J Clin Endocrinol Metab (2006) 91(11):4295–301.10.1210/jc.2006-0527 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda System for reporting thyroid cytopathology. Thyroid. 2009;19(11):1159–1165.
 • Cipolla C, Sandonato L, Graceffa G, Fricano S, Torcivia A, Vieni S, et al. Hashimoto thyroiditis coexistent with papillary thyroid carcinoma. Am Surg (2005) 71(10):874–8. [PubMed] [Google Scholar]
 • Chesky VE, Hellwig CA, Welch JW. Cancer of the thyroid associated with Hashimoto’s disease: an analysis of forty-eight cases. Am Surg (1962) 28:678–85. [PubMed] [Google Scholar]
 • . Chen YK, Lin CL, Cheng FT, Sung FC, Kao CH. Cancer risk in patients with Hashimoto’s thyroiditis: a nationwide cohort study. Br J Cancer. 2013;9:2496–501. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Consorti F, Loponte M, Milazzo F, Potasso L, Antonaci A. Risk of malignancy from thyroid nodular disease as an element of clinical management of patients with Hashimoto’s thyroiditis. Eur Surg Res. 2010;3-4:333–7. [PubMed] [Google Scholar]
 • Castagna MG, Belardini V, Memmo S, Maino F, Di Santo A, Toti P, Carli AF, Caruso G, Pacini F. Nodules in autoimmune thyroiditis are associated with increased risk of thyroid cancer in surgical series but not in cytological series: evidence for selection bias. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(9):3193–3198.
 • Caturegli P, De Remigis A, Chuang K, Dembele M, Iwama A, Iwama S. Hashimoto’s thyroiditis: celebrating the centennial through the lens of the Johns Hopkins hospital surgical pathology records. Thyroid. 2013;23(2):142–150.
 • Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway EC. The Colorado thyroid disease prevalence study. Arch Intern Med. 2000;160(4):526–534.
 • Campos LA, Picado SM, Guimaraes AV, Ribeiro DA, Dedivitis RA. Thyroid papillary carcinoma associated to Hashimoto’s thyroiditis. Braz J Otorhinolaryngol (2012) 78(6):77–80.10.5935/1808-8694.20120037 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Christina Resende de Paiva,1 Christian Grønhøj,1 Ulla Feldt-Rasmussen,2 and Christian von Buchwald1,* Association between Hashimoto’s Thyroiditis and Thyroid Cancer in 64,628 Patients.Front Oncol. 2017; 7: 53.Published online 2017 Apr 10. doi: 3389/fonc.2017.00053
 • Dailey ME, Lindsay S, Skahen R. Relation of thyroid neoplasms to Hashimoto disease of the thyroid gland. AMA Arch Surg (1955) 70(2):291–7.10.1001/archsurg.1955.01270080137023 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • De Alcantara-Jones DM, de Alcantara-Nunes TF, Rocha Bde O, de Oliveira RD, Santana AC, de Alcantara FT, et al. Is there any association between Hashimoto’s thyroiditis and thyroid cancer? A retrospective data analysis. Radiol Bras (2015) 48(3):148–53.10.1590/0100-3984.2014.0072 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Delemer B, Aubert JP, Nys P, Landron F, Bouée S. An observational study of the initial management of hypothyroidism in France: the ORCHIDÉE study. Eur J Endocrinol. 2012;167(6):817–823.
 • Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002. JAMA(2006) 295(18):2164–7.10.1001/jama.295.18.2164 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, Kunreuther E, Contreras M, Cibas ES, Orcutt J, Moore FD Jr, Larsen PR, Marqusee E, Alexander EK. Prevalence and distribution of carcinoma in patients with solitary and multiple thyroid nodules on sonography. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(9):3411–3417.
 • Farahati J, Geling M, Mader U, Mortl M, Luster M, Muller JG, et al. Changing trends of incidence and prognosis of thyroid carcinoma in lower Franconia, Germany, from 1981-1995. Thyroid (2004) 14(2):141–7.10.1089/105072504322880382 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Fiore E, Rago T, Provenzale MA, Scutari M, Ugolini C, Basolo F, et al. l-thyroxine-treated patients with nodular goiter have lower serum TSH and lower frequency of papillary thyroid cancer: results of a cross-sectional study on 27 914 patients. Endocr Relat Cancer (2010) 17(1):231–9.10.1677/ERC-09-0251 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Fung J, Lai CL, Yuen MF. Hepatitis B and C virus-related carcinogenesis. Clin Microbiol Infect. 2009;15(11):964–970.
 • Grani G, Calvanese A, Carbotta G, D’Alessandri M, Nesca A, Bianchini M, Del Sordo M, Vitale M, Fumarola A. Thyroid autoimmunity and risk of malignancy in thyroid nodules submitted to fine-needle aspiration cytology. Head Neck. 2015;37(2):260–264.
 • Grani G, Carbotta G, Nesca A, D’Alessandri M, Vitale M, Del Sordo M, Fumarola
 • A comprehensive score to diagnose Hashimoto’s thyroiditis: a proposal. Endocrine. 2015;49(2):361–365.
 • Gimm O. Thyroid cancer. Cancer Lett (2001) 163(2):143–56.10.1016/S0304-3835(00)00697-2 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Gul K, Dirikoc A, Kiyak G, Ersoy PE, Ugras NS, Ersoy R, et al. The association between thyroid carcinoma and Hashimoto’s thyroiditis: the ultrasonographic and histopathologic characteristics of malignant nodules. Thyroid (2010) 20(8):873–8.10.1089/thy.2009.0118 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Guarino V, Castellone MD, Avilla E, Melillo RM. Thyroid cancer and inflammation. Mol Cell Endocrinol (2010) 321(1):94–102.10.1016/j.mce.2009.10.003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Gao L, Ma B, Zhou L, Wang Y, Yang S, Qu N, Gao Y, Ji Q. The impact of presence of Hashimoto’s thyroiditis on diagnostic accuracy of ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in subcentimeter thyroid nodules: a retrospective study from FUSCC. Cancer Med. 2017;6(5):1014–1022.
 • Hiromatsu Y, Satoh H, Amino N. Hashimoto’s thyroiditis: history and future outlook. Hormones (Athens). 2013;12(1):12–18.
 • Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, Braverman LE. Serum TSH, T(4), and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(2):489–499.
 • Harvey AM, Truong LD, Mody DR. Diagnostic pitfalls of Hashimoto’s/lymphocytic thyroiditis on fineneedle aspirations and strategies to avoid overdiagnosis. Acta Cytol. 2012;56(4):352–360.
 • Hundahl SA, Fleming ID, Fremgen AM, Menck HR. A National Cancer Data Base report on 53,856 cases of thyroid carcinoma treated in the S., 1985-1995 [see comments]. Cancer (1998) 83(12):2638–48.10.1002/(SICI)1097-0142(19981215)83:12<2638::AID-CNCR31>3.0.CO;2-1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Holm LE, Blomgren H, Lowhagen T. Cancer risks in patients with chronic lymphocytic thyroiditis. N Engl J Med (1985) 312(10):601–4.10.1056/NEJM198503073121001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Harach HR, Ceballos GA. Thyroid cancer, thyroiditis and dietary iodine: a review based on the Salta, ArgentinaEndocr Pathol (2008) 19(4):209–20.10.1007/s12022-008-9038-y [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Haymart MR, Repplinger DJ, Leverson GE, Elson DF, Sippel RS, Jaume JC, et al. Higher serum thyroid stimulating hormone level in thyroid nodule patients is associated with greater risks of differentiated thyroid cancer and advanced tumor stage. J Clin Endocrinol Metab (2008) 93(3):809–14.10.1210/jc.2007-2215 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Holmes HB, Jr, Kreutner A, O’Brien PH. Hashimoto’s thyroiditis and its relationship to other thyroid diseases. Surg Gynecol Obstet (1977) 144(6):887–90. [PubMed] [Google Scholar]
 • Huang BY, Hseuh C, Chao TC, Lin KJ, Lin JD. Well-differentiated thyroid carcinoma with concomitant Hashimoto’s thyroiditis present with less aggressive clinical stage and low recurrence. Endocr Pathol (2011) 22(3):144–9.10.1007/s12022-011-9164-9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Hiromatsu Y, Satoh H, Amino N. Hashimoto’s thyroiditis: history and future outlook. Hormones (Athens) (2013) 12(1):12–8. [PubMed] [Google Scholar]
 • Jankovic B, Le KT, Hershman JM. Clinical review: Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: is there a correlation? J Clin Endocrinol Metab (2013) 98(2):474–82.10.1210/jc.2012-2978 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Jonklaas J, Nsouli-Maktabi H, Soldin SJ. Endogenous thyrotropin and triiodothyronine concentrations in individuals with thyroid cancer. Thyroid (2008) 18(9):943–52.10.1089/thy.2008.0061 [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Jankovic B, Le KT, Hershman JM. Clinical review: Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: is there a correlation? J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(2):474–482.
 • Jeong JS, Kim HK, Lee CR, Park S, Park JH, Kang SW, et al. Coexistence of chronic lymphocytic thyroiditis with papillary thyroid carcinoma: clinical manifestation and prognostic outcome. J Korean Med Sci (2012) 27(8):883–9.10.3346/jkms.2012.27.8.883 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Kollur SM, El Sayed S, El Hag IA. Follicular thyroid lesions coexisting with Hashimoto’s thyroiditis: incidence and possible sources of diagnostic errors. Diagn Cytopathol. 2003;28(1):35–38.
 • . Konturek A, Barczynski M, Wierzchowski W, Stopa M, Nowak W. Coexistence of papillary thyroid cancer with Hashimoto thyroiditis. Langenbecks Arch Surg. 2013;3:389–94. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Kurukahvecioglu O, Taneri F, Yuksel O, Aydin A, Tezel E, Onuk E. Total thyroidectomy for the treatment of Hashimoto’s thyroiditis coexisting with papillary thyroid carcinoma. Adv Ther. 2007;3:510–6.[PubMed] [Google Scholar]
 • Kapan M, Onder A, Girgin S, Ulger BV, Firat U, Uslukaya O, Oguz A. The reliability of fine-needle aspiration biopsy in terms of malignancy in patients with Hashimoto thyroiditis. Int Surg. 2015;100(2):249–253.
 • Kwong N, Medici M, Angell TE, Liu X, Marqusee E, Cibas ES, Krane JF, Barletta JA, Kim MI, Larsen PR, Alexander EK. The influence of patient age on thyroid nodule formation, multinodularity, and thyroid cancer risk. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(12):4434–4440.
 • Kumar VAAK, Aster JC. Robbins Basic Pathology. 9th ed Philadelphia, USA: Elsevier Saunders; (2012). 928 p. [Google Scholar]
 • Kashima K, Yokoyama S, Noguchi S, Murakami N, Yamashita H, Watanabe S, et al. Chronic thyroiditis as a favorable prognostic factor in papillary thyroid carcinoma. Thyroid (1998) 8(3):197–202.10.1089/thy.1998.8.197 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Kebebew E, Treseler PA, Ituarte PH, Clark OH. Coexisting chronic lymphocytic thyroiditis and papillary thyroid cancer revisited. World J Surg (2001) 25(5):632–7.10.1007/s002680020165 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Konturek A, Barczynski M, Wierzchowski W, Stopa M, Nowak W. Coexistence of papillary thyroid cancer with Hashimoto thyroiditis. Langenbecks Arch Surg (2013) 398(3):389–94.10.1007/s00423-012-1021-x [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Kim KW, Park YJ, Kim EH, Park SY, Park do J, Ahn SH, et al. Elevated risk of papillary thyroid cancer in Korean patients with Hashimoto’s thyroiditis. Head Neck (2011) 33(5):691–5.10.1002/hed.21518 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Lun Y, Wu X, Xia Q, Han Y, Zhang X, Liu Z, et al. Hashimoto’s thyroiditis as a risk factor of papillary thyroid cancer may improve cancer prognosis. Otolaryngol Head Neck Surg (2013) 148(3):396–402.10.1177/0194599812472426 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Liu X, Zhu L, Cui D, Wang Z, Chen H, Duan Y, Shen M, Wu Y, Rong R, Zhang Z, Wang X, Chen J, Alexander EK, et al. Coexistence of histologically confirmed Hashimoto’s thyroiditis with different stages of papillary thyroid carcinoma in a consecutive Chinese cohort. Int J Endocrinol. 2014;2014:769294.[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Lun Y, Wu X, Xia Q, Han Y, Zhang X, Liu Z, Wang F, Duan Z, Xin S, Zhang J. Hashimoto’s thyroiditis as a risk factor of papillary thyroid cancer may improve cancer prognosis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;3:396–402. [PubMed] [Google Scholar]
 • Lai X, Xia Y, Zhang B, Li J, Jiang Y. A meta-analysis of Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid carcinoma risk. Oncotarget. 2017;8(37):62414–62424.
 • Liu S, Semenciw R, Ugnat AM, Mao Y. Increasing thyroid cancer incidence in Canada, 1970-1996: time trends and age-period-cohort effects. Br J Cancer (2001) 85(9):1335–9.10.1054/bjoc.2001.2061 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Lee JH, Kim Y, Choi JW, Kim YS. The association between papillary thyroid carcinoma and histologically proven Hashimoto’s thyroiditis: a meta-analysis. Eur J Endocrinol (2013) 168(3):343–9.10.1530/EJE-12-0903 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Londero SC, Krogdahl A, Bastholt L, Overgaard J, Pedersen HB, Frisch T, et al. Papillary thyroid carcinoma in Denmark 1996-2008: an investigation of changes in incidence. Cancer Epidemiol (2013) 37(1):e1–6.10.1016/j.canep.2012.10.011 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Larson SD, Jackson LN, Riall TS, Uchida T, Thomas RP, Qiu S, et al. Increased incidence of well-differentiated thyroid cancer associated with Hashimoto thyroiditis and the role of the PI3k/Akt pathway. J Am Coll Surg (2007) 204(5):764–73; discussion 73–5.10.1016/j.jamcollsurg.2006.12.037 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Larson SD, Jackson LN, Riall TS, Uchida T, Thomas RP, Qiu S, Evers BM. Increased incidence of well-differentiated thyroid cancer associated with Hashimoto thyroiditis and the role of the PI3k/Akt pathway. J Am Coll Surg. 2007;5:764–73, discussion 773–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. J Clin Epidemiol (2009) 62(10):1006–12.10.1016/j.jclinepi.2009.06.005 [PubMed]
 • McLeod DS, Cooper DS. The incidence and prevalence of thyroid autoimmunity. Endocrine. 2012;42(2):252–265.
 • McLeod DS, Caturegli P, Cooper DS, Matos PG, Hutfless S. Variation in rates of autoimmune thyroid disease by race/ethnicity in US military personnel. JAMA. 2014;311(15):1563–1565.
 • Moshynska OV, Saxena A. Clonal relationship between Hashimoto thyroiditis and thyroid lymphoma. J Clin Pathol (2008) 61(4):438–44.10.1136/jcp.2007.051243 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • McLeod DS, Watters KF, Carpenter AD, Ladenson PW, Cooper DS, Ding EL. Thyrotropin and thyroid cancer diagnosis: a systematic review and dose-response meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab (2012) 97(8):2682–92.10.1210/jc.2012-1083 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Mukasa K, Noh JY, Kunii Y, Matsumoto M, Sato S, Yasuda S, et al. Prevalence of malignant tumors and adenomatous lesions detected by ultrasonographic screening in patients with autoimmune thyroid diseases. Thyroid (2011) 21(1):37–41.10.1089/thy.2010.0050 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Matesa-Anic D, Matesa N, Dabelic N, Kusic Z. Coexistence of papillary carcinoma and Hashimoto’s thyroiditis. Acta Clin Croat (2009) 48(1):9–12. [PubMed] [Google Scholar]
 • Mazokopakis EE, Tzortzinis AA, Dalieraki-Ott EI, Tsartsalis AN, Syros PK, Karefilakis CM, et al.Coexistence of Hashimoto’s thyroiditis with papillary thyroid carcinoma. A retrospective study. Hormones (Athens) (2010) 9(4):312–7.10.14310/horm.2002.1282 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Nemetz MA, Thomazelli FC, Granero LC, Nemetz AB, Dos Santos MB. [Does chronic lymphocytic thyroiditis influence the staging of differentiated thyroid carcinoma?]. Braz J.Otorhinolaryngol (2011) 77(1):77–83.10.1590/S1808-86942011000100013 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Noone AMHN, Krapcho M, Miller D, Brest A, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975–2015, National Cancer Institute. https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/, based on November 2017 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 2018.
 • Ott RA, Calandra DB, McCall A, Shah KH, Lawrence AM, Paloyan E. The incidence of thyroid carcinoma in patients with Hashimoto’s thyroiditis and solitary cold nodules. Surgery (1985) 98(6):1202–6. [PubMed] [Google Scholar]
 • Patel S, Giampoli E, Oppenheimer D, Montoya S, Rupasov A, Dogra V.. Sonographic features of diffuse Hashimoto thyroiditis: determining sensitivity of features and predictors of malignancy. Am J Sonogr. 2018;1(6):1–7.
 • Pedersen OM, Aardal NP, Larssen TB, Varhaug JE, Myking O, Vik-Mo H. The value of ultrasonography in predicting autoimmune thyroid disease. Thyroid. 2000;10(3):251–259.
 • Pettersson B, Coleman MP, Ron E, Adami HO. Iodine supplementation in Sweden and regional trends in thyroid cancer incidence by histopathologic type. Int J Cancer (1996) 65(1):13–9.10.1002/(SICI)1097-0215(19960103)65:1<13::AID-IJC3>3.3.CO;2-2 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Polyzos SA, Kita M, Efstathiadou Z, Poulakos P, Slavakis A, Sofianou D, et al. Serum thyrotropin concentration as a biochemical predictor of thyroid malignancy in patients presenting with thyroid nodules. J Cancer Res Clin Oncol (2008) 134(9):953–60.10.1007/s00432-008-0373-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Paparodis R, Imam S, Todorova-Koteva K, Staii A, Jaume JC. Hashimoto’s thyroiditis pathology and risk for thyroid cancer. Thyroid (2014) 24(7):1107–14.10.1089/thy.2013.0588 [PMC free article][PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Peterson CA. Lymphocytic thyroiditis in 757 thyroid operations. Am J Surg (1957) 94(2):223–8; discussion, 8–31.10.1016/0002-9610(57)90649-9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Repplinger D, Bargren A, Zhang YW, Adler JT, Haymart M, Chen H. Is Hashimoto’s thyroiditis a risk factor for papillary thyroid cancer? J Surg Res (2008) 150(1):49–52.10.1016/j.jss.2007.09.020 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [[Google Scholar]
 • Resende de Paiva C, Grønhøj C, Feldt-Rasmussen U, von Buchwald C. Association between Hashimoto’s thyroiditis and thyroid cancer in 64,628 patients. Front Oncol. 2017;7:53.
 • Reynolds RM, Weir J, Stockton DL, Brewster DH, Sandeep TC, Strachan MW. Changing trends in incidence and mortality of thyroid cancer in Scotland. Clin Endocrinol (2005) 62(2):156–62.10.1111/j.1365-2265.2004.02187.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Roberti A, Andrade Sobrinho JD, Denardin OVP, Rapoport A. Concomitância da tireoidite de Hashimoto e o carcinoma diferenciado da tireóide. Rev Col Bras Cir (2006) 33:345–9.10.1590/S0100-69912006000600003.[CrossRef] [Google Scholar]
 • Staunton MD, Greening WP. Clinical diagnosis of thyroid cancer. Br Med J (1973) 4(5891):532–5.10.1136/bmj.4.5891.532 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Singh B, Shaha AR, Trivedi H, Carew JF, Poluri A, Shah JP. Coexistent Hashimoto’s thyroiditis with papillary thyroid carcinoma: impact on presentation, management, and outcome. Surgery (1999) 126(6):1070–6; discussion 6–7.10.1067/msy.2099.101431 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Sclafani AP, Valdes M, Cho H. Hashimoto’s thyroiditis and carcinoma of the thyroid: optimal management. Laryngoscope (1993) 103(8):845–9.10.1288/00005537-199308000-00003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Schaffler A, Palitzsch KD, Seiffarth C, Hohne HM, Riedhammer FJ, Hofstadter F, et al. Coexistent thyroiditis is associated with lower tumour stage in thyroid carcinoma. Eur J Clin Invest (1998) 28(10):838–44.10.1046/j.1365-2362.1998.00363.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Teng W, Shan Z, Teng X, Guan H, Li Y, Teng D, et al. Effect of iodine intake on thyroid diseases in China. N Engl J Med (2006) 354(26):2783–93.10.1056/NEJMoa054022 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Tamimi DM. The association between chronic lymphocytic thyroiditis and thyroid tumors. Int J Surg Pathol. 2002;2:141–6. [PubMed] [Google Scholar]
 • Unger P, Ewart M, Wang BY, Gan L, Kohtz DS, Burstein DE. Expression of p63 in papillary thyroid carcinoma and in Hashimoto’s thyroiditis: a pathobiologic link? Hum Pathol (2003) 34(8):764–9.10.1016/S0046-8177(03)00239-9 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Verkooijen HM, Fioretta G, Pache JC, Franceschi S, Raymond L, Schubert H, et al. Diagnostic changes as a reason for the increase in papillary thyroid cancer incidence in Geneva, Switzerland. Cancer Causes Control (2003) 14(1):13–7.10.1023/A:1022593923603 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, Appleton D, Bates D, Clark F, Grimley Evans J, Hasan DM, Rodgers H, Tunbridge F, Young ET. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham Survey. Clin Endocrinol (Oxf). 1995;43(1):55–68.
 • Vanderpump MP. The epidemiology of thyroid disease. Br Med Bull (2011) 99:39–51.10.1093/bmb/ldr030 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Vanderpump MP. The epidemiology of thyroid disease. Br Med Bull. 2011;99(1):39–51.
 • Wang Y, Wang W. Increasing incidence of thyroid cancer in Shanghai, China, 1983-2007. Asia Pac J Public Health (2015) 27(2):N223–9.10.1177/1010539512436874 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Wirtschafter A, Schmidt R, Rosen D, Kundu N, Santoro M, Fusco A, et al. Expression of the RET/PTC fusion gene as a marker for papillary carcinoma in Hashimoto’s thyroiditis. Laryngoscope (1997) 107(1):95–100.10.1097/00005537-199701000-00019 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Xingjian Lai,1 Yu Xia,1 Bo Zhang,1 Jianchu Li,1 and Yuxin Jiang1 A meta-analysis of Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid carcinoma risk Oncotarget. 2017 Sep 5; 8(37): 62414–62424.Published online 2017 Jun 27. doi: 18632/oncotarget.18620
 • Ye ZQ, Gu DN, Hu HY, Zhou YL, Hu XQ, Zhang XH. Hashimoto’s thyroiditis, microcalcification and raised thyrotropin levels within normal range are associated with thyroid cancer. World J Surg Oncol(2013) 11:56.10.1186/1477-7819-11-56 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Yoon YH, Kim HJ, Lee JW, Kim JM, Koo BS. The clinicopathologic differences in papillary thyroid carcinoma with or without co-existing chronic lymphocytic thyroiditis. Eur Arch Otorhinolaryngol (2012) 269(3):1013–7.10.1007/s00405-011-1732-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Zayed AA, Ali MK, Jaber OI, Suleiman MJ, Ashhab AA, Al Shweiat WM, et al. Is Hashimoto’s thyroiditis a risk factor for medullary thyroid carcinoma? Our experience and a literature review. Endocrine(2015) 48(2):629–36.10.1007/s12020-014-0363-2 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Zeng RC, Jin LP, Chen ED, Dong SY, Cai YF, Huang GL, et al. Potential relationship between Hashimoto’s thyroiditis and BRAF(V600E) mutation status in papillary thyroid cancer. Head Neck (2016) 38(Suppl 1):E1019–25.10.1002/hed.24149 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Zhang Y, Dai J, Wu T, Yang N, Yin Z. The study of the coexistence of Hashimoto’s thyroiditis with papillary thyroid carcinoma. J Cancer Res Clin Oncol (2014) 140(6):1021–6.10.1007/s00432-014-1629-z [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 • Zhang Y, Ma XP, Deng FS, Liu ZR, Wei HQ, Wang XH, et al. The effect of chronic lymphocytic thyroiditis on patients with thyroid cancer. World J Surg Oncol (2014) 12:277.10.1186/1477-7819-12-277 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Comments are closed.